۱۴۰۲/۰۷/۰۲

ببینید | آغاز عملیات اجرایی یکصد هزار واحد مسکونی گام دوم طرح نهضت ملی در ۱۳ شهر جدید

عملیات اجرایی ۱۰۰هزار واحد مسکونی گام دوم طرح نهضت ملی مسکن در ۱۳ شهر جدید با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی آغاز شد .
ببینید | آغاز عملیات اجرایی یکصد هزار واحد مسکونی گام دوم طرح نهضت ملی در ۱۳ شهر جدید
عملیات اجرایی ۱۰۰هزار واحد مسکونی گام دوم طرح نهضت ملی مسکن در ۱۳ شهر جدید با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی آغاز شد .

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟