۱۴۰۲/۱۲/۱۵

بانک مرکزی: نقدینگی از ۴۹۰۰ هزار میلیارد عبور کرد

بانک مرکزی: نقدینگی از ۴۹۰۰ هزار میلیارد عبور کرد
در حوزه تجارت خارجی با توجه به گزارش مقدماتی منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی حدود ۸.۵ میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش ۳۷.۰ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید