۱۴۰۲/۱۲/۱۵

افزودن واژه‌های انقلابی به کپی برنامه شورای پیشین!

افزودن واژه‌های انقلابی به کپی برنامه شورای پیشین!
اقتصادنیوز: معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم گفت :سند تدوین برنامه چهارم شهرداری یک کپی اختصاصی شده با اصطلاحات و واژه های ارزشمند و انقلابی از مصوبه شورای پنجم است امیدوارم احکام برنامه چهارم توسعه مدیریت شهری کپی دست چندمی از برنامه سوم یا برنامه های قبلی نباشند و تهیه کنندگان برنامه واقعا به سیاست هایی مثل جمع نویسی و استفاده از گروههای اندیشه ورز و... پایبند باشند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید