۱۴۰۲/۰۷/۰۲

افزایش سرسام آور قیمت مسکن

شهردار تهران با بیان اینکه قیمت مسکن سرسام آور شده است، نوک پیکان حمله خود را به سمت مسئولان شهری برد.
افزایش سرسام آور قیمت مسکن
شهردار تهران با بیان اینکه قیمت مسکن سرسام آور شده است، نوک پیکان حمله خود را به سمت مسئولان شهری برد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟