۱۴۰۲/۰۷/۰۲

اعلام اولویتهای جدید برای دانش بنیانهای فعال در صنعت ساختمان

<div style="margin-bottom:20px;"><img width="620" height="355" src="https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2020/01/گردهمایی-دانش-بنیان-ها-در-صنعت-نفت.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="دانش بنیانهای صنعت ساختمان" srcset="https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2020/01/گردهمایی-دانش-بنیان-ها-در-صنعت-نفت.jpg 620w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2020/01/گردهمایی-دانش-بنیان-ها-در-صنعت-نفت-300x172.jpg 300w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" /></div> <p>رئیس مرکز سیاست‌های راهبردی وزارت راه، مسکن و شهرسازی گفت: از حدود ۷ هزار و ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان ۷۹ شرکت فعال در صنعت ساختمان موفق به دریافت تاییدیه‌های فنی مرکز تحقیقات راه و مسکن شدند و این عدد نشان می‌دهد یک درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت ساختمان وارد شدند و ضرورت دارد این شرکت‌ها توسعه و ارتقاء یابند.</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87/">اعلام اولویتهای جدید برای دانش بنیانهای فعال در صنعت ساختمان</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://tasisatnews.com">تاسیسات نیوز</a>. پدیدار شد.</p>
اعلام اولویتهای جدید برای دانش بنیانهای فعال در صنعت ساختمان
دانش بنیانهای صنعت ساختمان

رئیس مرکز سیاست‌های راهبردی وزارت راه، مسکن و شهرسازی گفت: از حدود ۷ هزار و ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان ۷۹ شرکت فعال در صنعت ساختمان موفق به دریافت تاییدیه‌های فنی مرکز تحقیقات راه و مسکن شدند و این عدد نشان می‌دهد یک درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت ساختمان وارد شدند و ضرورت دارد این شرکت‌ها توسعه و ارتقاء یابند.

نوشته اعلام اولویتهای جدید برای دانش بنیانهای فعال در صنعت ساختمان اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟