۱۴۰۲/۰۷/۰۲

اطمینان و آرامش مردم از خدمات اداره پست نشان از کیفیت و مسئولیت پذیری است

مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان شرقی گفت: اطمینان و آرامش مردم از خدمات اداره پست نشان از کیفیت و مسئولیت پذیری این اداره کل در استان است.
اطمینان و آرامش مردم از خدمات اداره پست نشان از کیفیت و مسئولیت پذیری است
مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان شرقی گفت: اطمینان و آرامش مردم از خدمات اداره پست نشان از کیفیت و مسئولیت پذیری این اداره کل در استان است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟