۱۴۰۲/۰۷/۰۲

استان قم از پیشگامان طرح نهضت ملی مسکن در کشور است/ لزوم هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت در طرح نهضت ملی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم بر ضرورت هماهنگی، تعامل و هم افزایی دستگاه های تابعه و عضو شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان تاکید کرد.
استان قم از پیشگامان طرح نهضت ملی مسکن در کشور است/ لزوم هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت در طرح نهضت ملی مسکن
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم بر ضرورت هماهنگی، تعامل و هم افزایی دستگاه های تابعه و عضو شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان تاکید کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟