۱۴۰۲/۰۷/۰۲

آغاز ممیزی شهرفرودگاهی امام خمینی(ره) توسط نمایندگان ایکائو

ممیزی و ارزیابی عملکرد فرودگاهی امام خمینی(ره) با محوریت ایمنی با حضور سرممیز و رئیس هئیت ممیزی دفتر منطقه ای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری آغاز شد.
آغاز ممیزی شهرفرودگاهی امام خمینی(ره) توسط نمایندگان ایکائو
ممیزی و ارزیابی عملکرد فرودگاهی امام خمینی(ره) با محوریت ایمنی با حضور سرممیز و رئیس هئیت ممیزی دفتر منطقه ای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری آغاز شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟