۱۴۰۲/۱۲/۰۷

واگذاری اراضی مازاد دستگاه های دولتی به وزارت راه

معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۹۰ درصد اراضی مازاد دستگاه های دولتی که به واحدهای ثبتی معرفی شده سند به نام وزارت مسکن و شهرسازی، به نمایندگی از دولت صادر شده است.
 واگذاری اراضی مازاد دستگاه های دولتی به وزارت راه
واگذاری اراضی مازاد دستگاه های دولتی به وزارت راه
معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۹۰ درصد اراضی مازاد دستگاه های دولتی که به واحدهای ثبتی معرفی شده سند به نام وزارت مسکن و شهرسازی، به نمایندگی از دولت صادر شده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید