۱۴۰۲/۰۷/۰۳

معاملات مسکن در کدام منطقه پایتخت رشد داشت؟

منطقه ۲۱ تنها منطقه تهران بود که در شهریورماه رشد معامله مسکن داشته و در حالی که در تمامی مناطق تهران خریداران عقب نشینی کرده بودند رشد ۱۸ درصدی معاملات را تجربه کرد.
 معاملات مسکن در کدام منطقه پایتخت رشد داشت؟
معاملات مسکن در کدام منطقه پایتخت رشد داشت؟
منطقه ۲۱ تنها منطقه تهران بود که در شهریورماه رشد معامله مسکن داشته و در حالی که در تمامی مناطق تهران خریداران عقب نشینی کرده بودند رشد ۱۸ درصدی معاملات را تجربه کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟