۱۴۰۲/۱۲/۰۷

مراحل اخذ جواز تخریب و نوسازی ساختمان

اخذ جواز تخریب و نوسازی و یا به صورت عام جواز ساخت و یا پروانه ساخت تاییدی بر قانونی بودن فعالیت ساخت و ساز مورد نظر بوده و لذا از اهمیت فراوانی برخوردار است.
 مراحل اخذ جواز تخریب و نوسازی ساختمان
مراحل اخذ جواز تخریب و نوسازی ساختمان
اخذ جواز تخریب و نوسازی و یا به صورت عام جواز ساخت و یا پروانه ساخت تاییدی بر قانونی بودن فعالیت ساخت و ساز مورد نظر بوده و لذا از اهمیت فراوانی برخوردار است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید