۱۴۰۳/۰۴/۳۰

قول بزرگ وزیر راه و شهرسازی به مستاجران

در حالی رستم قاسمی عنوان کرده که شرایط اجاره بها مردم را اذیت کرده که آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران حدود ۴۰.۹ درصد افزایش یافته است.
 قول بزرگ وزیر راه و شهرسازی به مستاجران
قول بزرگ وزیر راه و شهرسازی به مستاجران
در حالی رستم قاسمی عنوان کرده که شرایط اجاره بها مردم را اذیت کرده که آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران حدود ۴۰.۹ درصد افزایش یافته است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید