۱۴۰۲/۱۲/۱۵

زمین های بدون متقاضی در شهرهای کوچک

آمارهای اعلام شده از سوی بنیاد مسکن نشان می دهد بیش از نیمی از زمین هایی که برای ساخت مسکن دولتی در شهرهای کوچک تامین شده است، فاقد متقاضی است.
 زمین های بدون متقاضی در شهرهای کوچک
زمین های بدون متقاضی در شهرهای کوچک
آمارهای اعلام شده از سوی بنیاد مسکن نشان می دهد بیش از نیمی از زمین هایی که برای ساخت مسکن دولتی در شهرهای کوچک تامین شده است، فاقد متقاضی است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید