۱۴۰۲/۱۲/۰۷

بازار مسکن آمریکا از تورم فزاینده در امان خواهد ماند

سیاست پولی اخیر بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم عمومی و هیجان قیمت مسکن در این کشور بعد از آنکه به کاهش سرعت رشد قیمت ها در دو سه ماه اخیر منجر شد، مسیر را برای بازگشت کامل بهای املاک به سطح متعارف و غیرهیجانی، هموار کرده است.
 بازار مسکن آمریکا از تورم فزاینده در امان خواهد ماند
بازار مسکن آمریکا از تورم فزاینده در امان خواهد ماند
سیاست پولی اخیر بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم عمومی و هیجان قیمت مسکن در این کشور بعد از آنکه به کاهش سرعت رشد قیمت ها در دو سه ماه اخیر منجر شد، مسیر را برای بازگشت کامل بهای املاک به سطح متعارف و غیرهیجانی، هموار کرده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید