۱۴۰۲/۰۷/۰۲

اجرای طرح نهضت مسکن به بافت های فرسوده منتقل می شود؟

یک سال پس از آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن توسط دولت سیزدهم، تازه ترین اظهارنظرهای برخی طراحان پروژه مسکن سازی یک میلیونی حکایت از عقب نشینی آشکار آنها از این ایده دارد.
 اجرای طرح نهضت مسکن به بافت های فرسوده منتقل می شود؟
اجرای طرح نهضت مسکن به بافت های فرسوده منتقل می شود؟
یک سال پس از آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن توسط دولت سیزدهم، تازه ترین اظهارنظرهای برخی طراحان پروژه مسکن سازی یک میلیونی حکایت از عقب نشینی آشکار آنها از این ایده دارد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟