۱۴۰۳/۰۳/۰۲

۱۴۰۰ نفر تهرانی تسهیلات خودمالک نهضت ملی مسکن دریافت کرده اند

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر ظرفیتهای قانونی جهش تولید مسکن از اخذ ۱۴۰۰ فقره تسهیلات توسط بانکی توسط مردم استان تهران خبر داد.
۱۴۰۰ نفر تهرانی تسهیلات خودمالک نهضت ملی مسکن دریافت کرده اند
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر ظرفیتهای قانونی جهش تولید مسکن از اخذ ۱۴۰۰ فقره تسهیلات توسط بانکی توسط مردم استان تهران خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید