۱۴۰۲/۰۹/۱۷

۱۲۰ ثانیه ۲۱ آبان|از اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان برای ایمن‌سازی پروژه کمربندی پاکدشت تا برگزاری ششمین نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته

در ۱۲۰ ثانیه امروز ۲۱ آبان، اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان برای ایمن‌سازی پروژه کمربندی پاکدشت تا برگزاری ششمین نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته مورد اشاره قرار گرفت.
۱۲۰ ثانیه ۲۱ آبان|از اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان برای ایمن‌سازی پروژه کمربندی پاکدشت تا برگزاری ششمین نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته
در ۱۲۰ ثانیه امروز ۲۱ آبان، اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان برای ایمن‌سازی پروژه کمربندی پاکدشت تا برگزاری ششمین نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته مورد اشاره قرار گرفت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید