۱۴۰۳/۰۳/۲۸

پیش‌بینی روند صنعت آهن و فولاد / بررسی کامل ۲۵ شرکت!

صنعت آهن و فولاد بعد از سپری کردن تابستان و قطعی برقش به ساحل آرامش رسیده است؛ تولید با حداکثر ظرفیت و توان و البته فروش حداقلی!
پیش‌بینی روند صنعت آهن و فولاد / بررسی کامل ۲۵ شرکت!

به گزارش اخبار ساخته ها؛ فروش مهرماه این صنعت قابل قبول بوده است. از ۲۵ شرکت مورد بررسی تنها دو شرکت نسبت به ماه مشابه سال گذشته درآمد کمتری را کسب کردند. مضاف بر این در شهریور از فشار قطعی گاز کاسته شده و اکثر شرکت‌ها درآمد معقولی را کسب کردند. اما درآمد ۱۸ شرکت نسبت به شهریور افزایش پیدا کرده‌است.

اگر میزان تولید در زمستان تحت تاثیر قطعی گاز، ریزش عجیبی را تجربه نکند، میتوان مدعی بود آینده این صنعت روشن خواهد بود. البته عوامل دیگری نیز قطعا تاثیرگذار ظاهر می‌شوند. به عنوان مثال روند فاصله نرخ گندله و آهن اسفنجی می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را به طور قابل توجهی تحت تاثیر خود قرار دهد. همچنین افزایش نرخ ارز، تقاضا برای فولاد را افزایش داده که به دنبال آن افزایش نرخ فروش دیگری در راه خواهد بود. لازم به ذکر است که شاخص صنعت آهن و فولاد به محدوده مقاومتی کوتاه مدتی خود نزدیک شده و انتظار می‌رود که به آن واکنش نشان دهد.

در آخر مبلغ فروش، مقایسه درآمد شرکتها در دوره‌های مختلف زمانی، درآمد ماهانه از سال ۱۴۰۰ تا به امروز در قالب نمودار و چرایی تغییر درآمد تمامی ۲۵ شرکت آورده شده است.

درامد فروش

فروش فولاد

۱. شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) در مهر ماه به درآمد فروش ۲۱۳۷۳ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۸٪ افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به تغییرات ۱۰ درصدی حجم فروش محصولات اشاره کرد.

فولاد

۲. شرکت فولاد خوزستان (فخوز) در مهر ماه به درآمد فروش ۶۱۴۶ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۳۵٪ افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به تغییرات ۳۲ درصدی حجم فروش محصولات اشاره کرد.

فخوز

۳. شرکت فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) در مهر ماه به درآمد فروش ۲۷۵۳ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۴۲٪ افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به تغییرات ۲۸ درصدی حجم فروش محصولات اشاره کرد. همچنین افزایش ۱۲ درصدی نرخ فروش ۶۶ درصد محصولات را شاهد بودیم.

هرمز

۴. شرکت فولاد آلیاژی ایران (فولاژ) در مهر ماه به درآمد فروش ۱۴۴۷ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۳٪ افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به تغییرات ۱۷ درصدی حجم فروش محصولات اشاره کرد. همچنین افزایش ۸ درصدی نرخ فروش ۶۹ درصد محصولات را شاهد بودیم. بازم به ذکر است که رکورد فروش صادراتی فولاژ در این ماه شکسته شد!

فولاژ

۵. شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) در مهر ماه به درآمد فروش ۱۴۴۹ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۸٪ افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به تغییرات ۱۳ درصدی حجم فروش محصولات اشاره کرد.

فجهان

۶. شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) در مهر ماه به درآمد فروش ۳۰۱۴ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۵٪ افزایش پیدا کرده است.

کاوه

۷. شرکت مجتمع فولاد خراسان (فخاس) در مهر ماه به درآمد فروش ۱۵۸۳ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۳۱٪ کاهش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به کاهش ۲۴ درصدی حجم فروش محصولات اشاره کرد. همچنین افزایش ۱۲ درصدی نرخ فروش ۶۰ درصد محصولات را شاهد بودیم.

فخاس

۸. شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب) در مهر ماه به درآمد فروش ۴۴۳۱ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۲۰٪ کاهش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به کاهش ۲۰ درصدی حجم فروش محصولات اشاره کرد.

اصفهان

۹. شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) در مهر ماه به درآمد فروش ۱۱۷۲ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۷٪ افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۱۸ درصدی حجم فروش محصولات اشاره کرد.

فغدیر

۱۰. شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) در مهر ماه به درآمد فروش ۸۳۵ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۴۹٪ کاهش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به عدم فروش صادراتی شرکت در این ماه اشاره کرد.

ارفع

۱۱. شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (کویر) در مهر ماه به درآمد فروش ۱۴۰۶ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۴۰٪ افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۴۴ درصدی حجم فروش محصولات اشاره کرد. همچنین تغییر محسوسی در تغییر نرخ فروش محصولات شاهد نبودیم.

کویر

۱۲. شرکت پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۱۰۵ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۲۵٪ افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۲۲ درصدی حجم فروش محصولات اشاره کرد.

فسبزوار

۱۳. شرکت فولاد کاویان (فوکا) در مهر ماه به درآمد فروش ۶۶۵ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ٪۴۵ افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۴۶ درصدی مقدار فروش آن اشاره کرد.

فوکا

۱۴. شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران (فروژ) در مهر ماه به درآمد فروش ۲۲۳ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۸۷٪ افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۷۷ درصدی مقدار فروش اشاره کرد. همچنین کاهش ۲ درصدی نرخ فروش تمام محصولات را شاهد بودیم.

فروژ

۱۵. شرکت فولاد امیر کبیر کاشان (فجر) در مهر ماه به درآمد فروش ۳۰۷ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۹٪ کاهش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به کاهش ۲۰ درصدی مقدار فروش اشاره کرد.

فجر

۱۶. شرکت صنعتی سپنتا (فپنتا) در مهر ماه به درآمد فروش ۱۴۴ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۴۸٪ کاهش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به کاهش ۴۷ درصدی مقدار فروش اشاره کرد. لازم به ذکر است فروش که گذشته، رکورد فروش این شرکت بوده است.

فپنتا

۱۷. شرکت فروسیلیس ایران (فروس) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۰۱ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۴۴٪ افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۳۰ درصدی حجم فروش محصولات اشاره کرد. همچنین تغییر محسوسی در تغییر نرخ فروش محصولات شاهد نبودیم.

فروس

۱۸. شرکت نورد و تولید قطعات فولادی (فنورد) در مهر ماه به درآمد فروش ۳۴۰ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۲۶٪ کاهش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به کاهش ۱۹ درصدی حجم فروش محصولات اشاره کرد. همچنین کاهش ۴ درصدی نرخ فروش تمام محصولات را شاهد بودیم.

فنورد

۱۹. شرکت گروه صنعتی سپاهان (فسپا) در مهر ماه به درآمد فروش ۳۸۵ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۵٪ افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۱۳ درصدی حجم فروش محصولات اشاره کرد.

فسپا

۲۰. شرکت فروسیلیسیم خمین (فروسیل) در مهر ماه به درآمد فروش ۶۳ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۴۱٪ افزایش پیدا کرده است.

فروسیل

۲۱. شرکت غلتک سازان سپاهان (فسازان) در مهر ماه به درآمد فروش ۳۵۷ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۴٪ افزایش پیدا کرده است.

فسازان

۲۲. شرکت لوله وماشین سازی ایران (فلوله) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۷۸ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۶٪ افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۱۸ درصدی حجم فروش محصولات اشاره کرد.

فلوله

۲۳. شرکت فولاد شاهرود (فرود) در مهر ماه به درآمد فروش ۲۳۲ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱٪ افزایش پیدا کرده است.

فرود

۲۴. شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) در مهر ماه به درآمد فروش ۸۶ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن تغییری نداشته است.

فولادی

۲۵. شرکت ماداکتو استیل کرد (فماک) در مهر ماه به درآمد فروش ۲۱ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۱٪ کاهش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به کاهش ۱۱ درصدی حجم فروش محصولات اشاره کرد.

فماک

انتهای پیام/

منبع خبر: اقتصاد آنلاین

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید