۱۴۰۲/۱۲/۰۷

پرونده عملیات اربعین بسته شد/ فرودگاه های مرزی ایران میزبان قریب به ۱۸۸ هزار زائر حسینی

مسئول عملیات اربعین شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به رکورد قابل توجه اعزام زائران از سراسر کشور به فرودگاه های مرزی گفت: در طول عملیات اربعین سال جاری تعداد قریب به ۱۸۸ هزار نفر به فرودگاه‌های مرزی اعزام شدند.
پرونده عملیات اربعین بسته شد/ فرودگاه های مرزی ایران میزبان قریب به ۱۸۸ هزار زائر حسینی
مسئول عملیات اربعین شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به رکورد قابل توجه اعزام زائران از سراسر کشور به فرودگاه های مرزی گفت: در طول عملیات اربعین سال جاری تعداد قریب به ۱۸۸ هزار نفر به فرودگاه‌های مرزی اعزام شدند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید