۱۴۰۲/۰۷/۰۳

پرداخت ۴۲ میلیارد تومان کمک بلاعوض بهسازی مسکن به ۱۵۰۰ خانوار روستایی

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با اشاره به اجرا طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی گفت: در این راستا ۴۲ میلیارد تومان به ۱۵۰۰ خانوار روستایی استان کمک بلاعوض پرداخت شد.
پرداخت ۴۲ میلیارد تومان کمک بلاعوض بهسازی مسکن به ۱۵۰۰ خانوار روستایی
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با اشاره به اجرا طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی گفت: در این راستا ۴۲ میلیارد تومان به ۱۵۰۰ خانوار روستایی استان کمک بلاعوض پرداخت شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟