۱۴۰۲/۱۲/۱۵

وزیر صمت: ۲۸ درصد معادن کشور غیرفعال است

وزیر صمت: ۲۸ درصد معادن کشور غیرفعال است
در حوزه معدن و صنایع معدنی از نیروی توانمندی برخورداریم و خوشبختانه قدرت مالی این شرکت ها بسیار افزایش پیدا کرده و از مسیر فرصت بلوغ صنعت و توانمندی مالی باید مسائل و مشکلات را رفع کنیم.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید