۱۴۰۲/۱۲/۰۷

وزیر راه: در حال حاضر حدود یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت داریم

وزیر راه: در حال حاضر حدود یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت داریم
رستم قاسمی: رئیس جمهور نیز در جلسه روز گذشته در وزارت راه و شهرسازی تاکید کردند که تا شهریور ماه باید موضوع سه میلیون زمین شهری نهضت ملی مسکن تمام شده باشد.  

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید