۱۴۰۲/۰۷/۰۲

نابسامانی بازار فولاد و سردرگمی صنعت ساخت‌و‌ساز

تاسیسات نیوز: این روزها نابسامانی در بازارهای مختلف، تقریبا صنعت‌های زیادی را تحت‌تاثیر قرار داده‌است. یکی از دو صنعتی که تحت‌تاثیر کلاف سردرگم قیمت‌های نابسامان و نوسانات بی‌رویه قرار دارند، بازار فولاد و ساختمان‌سازی هستند. نوشته نابسامانی بازار فولاد و سردرگمی صنعت ساخت‌و‌ساز اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
نابسامانی بازار فولاد و سردرگمی صنعت ساخت‌و‌ساز
نابسامانی بازار فولاد و سردرگمی صنعت ساخت‌و‌ساز

تاسیسات نیوز: این روزها نابسامانی در بازارهای مختلف، تقریبا صنعت‌های زیادی را تحت‌تاثیر قرار داده‌است. یکی از دو صنعتی که تحت‌تاثیر کلاف سردرگم قیمت‌های نابسامان و نوسانات بی‌رویه قرار دارند، بازار فولاد و ساختمان‌سازی هستند.

نوشته نابسامانی بازار فولاد و سردرگمی صنعت ساخت‌و‌ساز اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟