۱۴۰۳/۰۳/۰۲

مسکن پس‌‌از تورم سریالی

<p>بررسی‌‌ها درخصوص تازه‌‌ترین تغییرات قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه شهر تهران نشان می‌‌دهد، بعد از آنکه در سال۱۴۰۰، تحت تاثیر ورود بازار ملک به فاز پساجهش وکاهش قیمت واقعی مسکن، شکاف ایجادشده بین نسبت متعارف قیمت مسکن در مناطق شمالی و مناطق جنوبی پایتخت در فاز کاهش و بازتنظیم قرار گرفت، مرداد ماه امسال، تورم</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://eskanunion.com/%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c/">مسکن پس‌‌از تورم سریالی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://eskanunion.com">اتحادیه اسکان</a>. پدیدار شد.</p>
مسکن پس‌‌از تورم سریالی

بررسی‌‌ها درخصوص تازه‌‌ترین تغییرات قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه شهر تهران نشان می‌‌دهد، بعد از آنکه در سال۱۴۰۰، تحت تاثیر ورود بازار ملک به فاز پساجهش وکاهش قیمت واقعی مسکن، شکاف ایجادشده بین نسبت متعارف قیمت مسکن در مناطق شمالی و مناطق جنوبی پایتخت در فاز کاهش و بازتنظیم قرار گرفت، مرداد ماه امسال، تورم

نوشته مسکن پس‌‌از تورم سریالی اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید