۱۴۰۲/۰۷/۱۲

مدیریت بهره برداری و نگهداری

برای دستیابی به استانداردهاي جهاني بايد توجه خاصي به افزايش كارايي ماشين آلات، كاهش هزينه هاي تعميراتي و توقف ماشين آلات داشت.
مدیریت بهره برداری و نگهداری

به گزارش اخبارساخته ها؛ در عصر حاضر ، بدون ترديد يكي از بنيان هاي اساسي در هر سازمان، تجهيزات، ماشين آلات ونیروی انسانی است و از طرفي براي افزايش بهره وري و كارايي ارائه خدمات و دستيابي به استانداردهاي جهاني بايد توجه خاصي به افزايش كارايي ماشين آلات، كاهش هزينه هاي تعميراتي و توقف ماشين آلات داشت. نظر به اين كه نگهداري و تعميرات يكي از اركان مهم و اصلي مدیریت ساخته ها است لذا مي توان به آن بعنوان يك فرهنگ كه سعي در بهبود شرايط موجود را دارد نگاه كرد فرهنگي كه به نيروي انساني مي آموزد چه جهتي را انتخاب كند و چه مسيري را به پيمايد تا بهترین و بيشترين بازدهي حاصل گردد.

انتهای پیام/

 

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها