۱۴۰۳/۰۴/۰۵

قوانین حوزه «ایمنی ساختمان‏‏‌ ها در برابر حریق» در ایالات متحده

ایالات متحده آمریکا برای ایمنی ساختمان ‏‏‌ها و ساکنان آنها در برابر خطر وقوع آتش‏‏‌سوزی ۸ مانع مهم ایجاد کرده است.
قوانین حوزه «ایمنی ساختمان‏‏‌ ها در برابر حریق» در ایالات متحده

به گزارش اخبار ساخته ها؛ جزئیات این ۸ مانع در یک مقاله علمی در ارتباط با پیچیدگی‏‏‌های قوانین حوزه ایمنی در برابر حریق در ایالات متحده آمریکا تشریح شده است. در این مقاله علمی که در وب‌سایت موسسه حقوقی King Lawyer منتشر شده است، ضمن اشاره به قوانین و مقررات ایمنی در برابر آتش‏‏‌سوزی در دو سطح فدرال و ایالتی، وظایف و تکالیف تعیین‌شده برای مقامات و مسوولان ایالت‏‏‌ها، سازنده‏‏‌ها، مالکان و بهره‏‏‌برداران و همچنین ساکنان ساختمان‏‏‌ها برای جلوگیری از حریق و مخاطرات ناشی از آن شرح داده شده است.

ایالات متحده آمریکا ضوابط پیچیده و مفصلی برای ایمنی ساختمان‌‌‌ها و ساکنان آنها در برابر حریق وضع کرده‌است. این اقدامات  شامل تدوین مجموعه قوانین و مقررات ایمنی در برابر آتش و تعیین کدهای حفاظتی، تعیین یک مارشال آتش‌‌‌نشانی ایالتی به عنوان مسوول اجرای مقررات ایمنی آتش‌‌‌نشانی در هر ایالت، بازرسی و نظارت برای رعایت حداکثری این قوانین در زمان ساخت ساختمان‌‌‌ها، بازرسی‌‌‌های ادواری و اطمینان از ایمنی ساختمان‌‌‌ها در برابر آتش‌‌‌سوزی در زمان بهره‌‌‌برداری، صدور اخطاریه و پلمب ساختمان‌‌‌های ناایمن در برابر آتش‌‌‌سوزی تا زمان رفع کامل خطر، تعیین سطوح مختلف مجازات برای متخلفان و برخورد کیفری و قضایی با آنها است. همچنین قوانین پیشگیری از وقوع آتش‌‌‌سوزی در ساختمان‌‌‌ها و سایر قوانین مرتبط با آن به طور منظم به‌روز‌رسانی شده و عموم مردم اعم از مسوولان و مقامات، سازنده‌‌‌ها، مالکان، ساکنان و بهره‌‌‌برداران ساختمان‌‌‌ها مکلف به رعایت حداکثری این قوانین هستند. ایالات متحده آمریکا همچنین برنامه‌‌‌هایی برای آموزش ساکنان ساختمان‌‌‌ها در برابر خطر وقوع آتش‌‌‌‌سوزی به منظور مقابله درست آنها در صورت وقوع حریق تدارک دیده که در این مقاله به آن اشاره شده است.

بررسی ضوابط ایمنی از آتش در آمریکا

قوانین ایمنی آتش‌‌‌نشانی در ایالات متحده تحت نظارت دولت ایالتی و مقامات محلی اجرا می‌شود. در واقع هر ایالت قوانین و مقررات خاص خود را در بحث ایمنی از آتش دارد. این قوانین برای جلوگیری از وقوع آتش‌‌‌سوزی، محافظت از جان انسان‌‌‌ها و به حداقل رساندن خسارت مالی تهیه و تدوین شده‌‌‌اند. قوانین ایمنی آتش‌‌‌نشانی معمولا حوزه‌‌‌های مختلفی از جمله استانداردهای ساخت‌وساز ساختمانی و طراحی، اقدامات پیشگیری از وقوع آتش‌‌‌سوزی، برنامه‌‌‌ریزی برای مواجهه با شرایط اضطراری و رعایت قوانین آتش‌‌‌نشانی را در بر می‌گیرد. الزامات خاص ممکن است در هر ایالت متفاوت باشد. اما هدف اصلی تضمین ایمنی ساکنان و پیشگیری از وقوع آتش‌‌‌سوزی است.

مقامات و دستگاه‌‌‌های مختلف در سطوح ایالتی و محلی مجری قوانین ایمنی در برابر آتش‌‌‌سوزی هستند. مجریان قانون ممکن است شامل ادارات آتش‌‌‌نشانی، فرماندهان آتش‌‌‌نشانی، مقامات ناظر بر قوانین ساختمان و سایر سازمان‌های نظارتی باشند. نقش آنها بازرسی ساختمان‌‌‌ها و تاسیسات از نظر رعایت مقررات ایمنی آتش‌‌‌نشانی و انجام اقدامات اجرایی مناسب در صورت بروز تخلف است. فرآیند اجرایی معمولا با انجام بازرسی‌های روتین از ساختمان‌‌‌ها و محوطه‌‌‌ها به منظور ارزیابی و اطمینان از مطابقت و رعایت استانداردهای ایمنی آتش‌‌‌نشانی آغاز می‌شود. بازرسان می‌توانند مسیرهای خروجی‌‌‌ساختمان، زنگ اعلام هشدار آتش‌‌‌سوزی، کپسول‌‌‌های آتش‌‌‌نشانی سالم و رعایت محدودیت‌های سکونت را در میان موارد دیگر بررسی کنند. در صورتی که هنگام بازرسی تخلفی مشاهده شود، مجری موظف است اخطاریه‌‌‌ای مبنی بر نقض تعهدات را تسلیم کند. سند مذکور تشریح‌کننده موارد نقض و تخلف‌‌‌های مشاهده‌شده است و ممکن است مقام مسوول طرف متخلف را ملزم به اصلاح موارد مورد ذکر در ظرف زمانی مشخص کند.

سرپیچی از رعایت مقررات ایمنی آتش‌‌‌نشانی می‌تواند عواقب جدی در پی داشته باشد. بسته به شدت تخلفات و قوانین موضوعه این مجازات‌‌‌ها ممکن است از جریمه نقدی تا اتهامات کیفری متغیر باشد. در برخی موارد، ساختمان‌‌‌های ناایمن ممکن است تا زمان انجام اصلاحات پلمب شوند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که ضوابط و دستورالعمل ایمنی و آتش‌‌‌نشانی ساختمان برای پاسخگویی به خطرات همگام با فناوری‌‌‌های نوین به طور مداوم در حال تغییر است. به ‌‌‌روزرسانی این ضوابط، مطابق با جدیدترین مقررات و اطمینان از رعایت و اجرای آنها برای همه افراد و کسب‌و‌کارها مهم و ضروری است.

درک مقررات

۱. مقررات فدرال:  در سطح فدرال، مقررات ایمنی در برابر آتش‌سوزی در درجه اول زیر نظر اداره آتش‌‌‌نشانی ایالات متحده (USFA)  و انجمن ملی حفاظت در برابر حریق است؛ که اولی وظیفه پیشگیری و کاستن از وقوع حوادث آتش‌‌‌سوزی و دیگری وظیفه انتشار دستورالعمل‌‌‌ها، آمارها و استانداردهای ایمنی در برابر آتش‌‌‌سوزی را برعهده دارند.

 

۲.مارشال‌‌‌های آتش‌نشانی ایالتی:  هر ایالت یک مارشال آتش‌نشانی ایالتی یا مقام مشابه را به عنوان مسوول اجرای مقررات ایمنی آتش‌‌‌نشانی در حوزه استحفاظی خود منصوب می‌کند. این مقامات معمولا توسط فرماندار منصوب می‌شوند و در همکاری با سایر سازمان‌های ایالتی برای اطمینان از رعایت قوانین ایمنی آتش‌‌‌نشانی فعالیت می‌کنند.

۳. مجازات سرپیچی از قوانین:  عدم‌رعایت مقررات مربوط به ایمنی از آتش می‌تواند عواقب جدی داشته باشد. مجازات‌‌‌ها بسته به حوزه قضایی، نوع و شدت تخلفات و سرپیچی از قوانین می‌تواند متفاوت باشد. این مجازات‌‌‌ها ممکن است شامل جریمه، حکم تعطیلی و حتی اتهامات کیفری در موارد سهل‌انگاری فاحش یا عدم‌رعایت عمدی باشد. ایمنی در برابر آتش یک جنبه حیاتی و کلیدی در ساخت‌وساز ساختمان در ایالات متحده است تا اطمینان حاصل شود ساختمان‌‌‌ها برای پیشگیری، ‌‌‌ شناسایی نواقص و مواجهه با آتش‌‌‌سوزی مجهز هستند.

 

کدهای حفاظتی

کدهای حفاظت در برابر وقوع آتش‌‌‌سوزی‌‌‌ متشکل از مجموعه‌‌‌ای از قوانین و مقررات است که حداقل الزامات ایمنی در برابر آتش در ساختمان‌‌‌ها را مشخص می‌کند. این دستورالعمل‌‌‌ها در هر دو سطح فدرال و ایالتی تدوین می‌‌‌شوند و هر ایالت مجموعه‌‌‌ای از قوانین خاص خود را دارد. رایج‌ترین کدهای حفاظت از آتش در ایالات متحده، کد بین‌المللی حریق (IFC) و دستور‌‌‌العمل‌‌‌های انجمن ملی حفاظت در برابر حریق هستند. کد بین‌المللی حریق که توسط شورای بین‌المللی کد (ICC)  تدوین شده است، مجموعه‌‌‌ای جامع از مقررات را ارائه می‌کند که شامل پیشگیری از آتش‌‌‌سوزی، سیستم‌های حفاظت از آتش و رویه‌‌‌های واکنش اضطراری می‌شود. از سوی دیگر، کدهای‌NFPA، استانداردها و دستورالعمل‌‌‌های دقیقی را برای جنبه‌‌‌های مختلف ایمنی آتش‌‌‌سوزی مانند نصب و نگهداری سیستم‌های اعلام حریق، سیستم‌های اسپرینکلر و کپسول‌‌‌های آتش‌نشانی ارائه می‌دهند.

بازرسی سیستم‌ها

به منظور اطمینان از رعایت مقررات ایمنی در برابر آتش‌‌‌سوزی، مقامات محلی به‌طور منظم ساختمان‌‌‌ها را بازرسی می‌کنند. این بازرسی‌‌‌ها به وسیله کارشناسان مجرب و آموزش‌دیده انجام می‌شود و جنبه‌های مختلف سیستم‌های اطفای حریق ساختمان را ارزیابی می‌کنند. بازرسان نصب و عملکرد سیستم‌های اعلام حریق، سیستم‌های اسپرینکلر، خروجی‌‌‌های اضطراری و سایر اقدامات ضروری ایمنی را مورد بررسی قرار می‌دهند.

طی فرآیند بازرسی، ‌‌‌ بازرس ممکن است نقشه‌‌‌های ساختمانی و اسناد مربوط به رعایت اصول ایمنی را بررسی کند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا نقص، ‌‌‌ اطلاع‌رسانی به مالک یا مدیر ساختمان انجام شده و دستور رفع موارد نقص و عیوب مورد نظر طی محدوده زمانی مشخص صادر می‌شود. در مواردی که تخلفات مذکور برطرف نشوند یا تهدید جدی برای امنیت عمومی محسوب شود، ممکن است اقدامات اجرایی انجام گیرد. این اقدامات می‌تواند از صدور اخطاریه، ‌‌‌ جریمه یا صدور دستور تعطیلی ساختمان تا زمان رسیدگی و برطرف کردن موارد تخلف باشد. به‌طور کلی، شدت تخلفات و میزان مخاطره آن، ‌‌‌ ابعاد اقدامات اجرایی انجام شده را تعیین می‌کند.

آموزش ایمنی

رعایت اصول مربوط به ایمنی در برابر آتش‌‌‌سوزی منحصر به مالکان و مدیران ساختمان نیست و شامل آموزش به ساکنان در مورد پیشگیری از آتش‌‌‌سوزی، روش‌های تخلیه و استفاده صحیح از تجهیزات ایمنی آتش‌‌‌سوزی است. سازمان‌های آتش‌‌‌نشانی و سایر سازمان‌ها برنامه‌‌‌ها و منابع آموزشی را برای افزایش آگاهی در مورد ایمنی آتش‌‌‌سوزی و اطمینان از آمادگی افراد برای واکنش موثر در مواقع اضطراری ارائه می‌کنند. دولت فدرال نقش مهمی در تدوین و اجرای استانداردهای ایمنی آتش‌‌‌نشانی در سراسر کشور ایفا می‌کند. نهاد فدرال اصلی که مسوولیت حوزه ایمنی از آتش را برعهده دارد، انجمن ملی حفاظت در برابر حریق است. این اتحادیه کدها و استانداردهایی را ایجاد و به‌روز می‌کند که به عنوان معیاری برای اقدامات ایمنی آتش‌‌‌نشانی عمل می‌کنند. با این حال، توجه به این نکته ضرورت دارد که کدها و استانداردهای این اتحادیه از نظر قانونی الزام‌آور نیستند مگر اینکه توسط یک ایالت یا حوزه قضایی محلی تصویب شوند.  هر ایالت در ایالات متحده قوانین و مقررات ایمنی آتش‌نشانی خاص خود را دارد. دولت‌‌‌های ایالتی این اختیار را دارند که کدهای ایمنی آتش‌‌‌نشانی را بر اساس استانداردهای NFPA اتخاذ و اجرا کنند یا کدهای خود را توسعه دهند. این کدها اغلب محدوده وسیعی از حوزه‌‌‌ها، از جمله ساخت‌‌‌وساز ساختمان، محدودیت‌‌‌ تعداد ساکنان، سیستم‌های اعلام حریق، نقشه‌‌‌های مربوط به خروجی‌‌‌های اضطراری و اقدامات مربوط به پیشگیری از بروز آتش‌‌‌سوزی را پوشش می‌دهند.

ماموران آتش‌نشانی ایالتی یا مقامات مشابه، اغلب مسوول اجرای مقررات ایمنی آتش‌‌‌سوزی در سطح ایالت هستند. آنها بازرسی‌‌‌هایی را برای اطمینان از رعایت ضوابط و همچنین بررسی علل آتش‌‌‌سوزی‌‌‌ها انجام می‌دهند و ممکن است اختیار صدور اخطاریه یا وضع جریمه برای موارد تخلف را داشته باشند. دولت‌های محلی، از جمله در بخش‌‌‌ها یا شهرداری‌‌‌ها، علاوه بر قوانین ایالتی، مجموعه‌‌‌ای از مقررات ایمنی آتش‌‌‌نشانی خاص خود را دارند. این مقررات ممکن است الزامات مربوط به صدور مجوزهای ساختمانی، سیستم‌های اسپرینکلر آتش‌‌‌نشانی، دسترسی اداره آتش‌‌‌نشانی و سایر ملاحظات محلی را مشخص کند. ادارات آتش‌‌‌نشانی محلی معمولا مسوول اجرای مقررات ایمنی از آتش‌‌‌ در سطح محلی هستند. آنها به طور منظم از ساختمان‌‌‌ها بازرسی می‌کنند، برنامه‌‌‌های ساخت‌‌‌وساز را برای رعایت و اجرای قوانین بررسی می‌کنند و به مردم در مورد اقدامات پیشگیری از حریق آموزش می‌دهند. در برخی موارد، ادارات آتش‌نشانی محلی نیز ممکن است اختیار صدور اخطاریه، اجرای دستور تخلیه، یا تعطیل کردن مشاغلی را که خطر آتش‌‌‌سوزی قابل‌توجهی دارند داشته باشند. در حالی که هر سطح از دولت وظایف خاص خود را دارد، اغلب هماهنگی و حمایت متقابل بین آنها وجود دارد. آژانس‌‌‌های فدرال کمک‌‌‌های فنی، برنامه‌‌‌های آموزشی و منابع را به مقامات ایالتی و محلی ارائه می‌کنند. دولت‌‌‌های ایالتی به نوبه خود ممکن است راهنمایی و حمایت از دولت‌‌‌های محلی را برای اطمینان از اجرای موثر مقررات ایمنی آتش‌نشانی در دستور کار قرار دهند.

نقش قانون

قوانین ایمنی آتش‌‌‌نشانی در ایالات متحده چند هدف مهم را دنبال می‌کند. در وهله اول به دنبال جلوگیری از وقوع آتش‌سوزی هستند. این امر از طریق مقرراتی حاصل می‌شود که استفاده از مصالح ساختمانی مقاوم در برابر آتش، نصب و نگهداری صحیح سیستم‌های تشخیص و اطفای حریق، و رعایت شیوه‌‌‌های ایمن در صنایع پرخطر را الزامی می‌کند. هدف دوم قانون ایمنی آتش‌‌‌نشانی این است که در صورت وقوع آتش‌‌‌سوزی، ساکنان بتوانند با خیال راحت از ساختمان خارج شوند. این شامل الزامات مربوط به تعیین خروجی‌‌‌های ساختمان‌‌‌ها به صورت بارز و مشخص، مسیرهای بدون مانع و برنامه‌‌‌های تخلیه ساختمان است. علاوه بر این، مقررات ممکن است حداقل تعداد و نوع تجهیزات آتش‌‌‌نشانی را که باید در محل موجود باشد، مشخص کند. در نهایت، قانون ایمنی آتش‌‌‌نشانی به نقش ادارات آتش‌‌‌نشانی و سایر پاسخ‌دهندگان به شرایط اضطراری می‌پردازد. ممکن است صلاحیت‌‌‌ها و آموزش‌‌‌های لازم برای آتش‌‌‌نشانان را مشخص کند و استانداردهایی را برای عملیات آتش‌نشانی ایجاد کند. این تدابیر تضمین می‌کند که کمک‌‌‌ها به راحتی در دسترس بوده و پرسنل اورژانس برای رسیدگی به موقعیت‌‌‌های مختلف مرتبط با آتش‌‌‌سوزی مجهز باشند.

مکانیزم‌‌‌ اجرایی

قوانین ایمنی آتش‌‌‌نشانی در درجه اول در سطح محلی اجرا می‌شود و هر ایالت و شهرداری مجموعه‌‌‌ای از مقررات و سازمان‌های اجرایی خود را دارند. این آژانس‌‌‌ها مسوول بازرسی ساختمان‌‌‌ها، بررسی شکایات و اطمینان از رعایت قوانین ایمنی آتش‌‌‌نشانی قابل اجرا هستند. فرآیند اجرایی معمولا با بازرسی‌‌‌های معمول که توسط بازرسان آتش‌‌‌نشانی معتبر صورت می‌گیرد، آغاز می‌شود. این بازرسی‌‌‌ها معمولا از قبل برنامه‌‌‌ریزی می‌‌‌شوند، اما می‌توانند در کوتاه‌مدت نیز انجام شوند. در جریان یک بازرسی، بازرس آتش‌‌‌نشانی جنبه‌‌‌های مختلف ایمنی ساختمان، از جمله وجود و عملکرد اعلام حریق، سیستم‌های اسپرینکلر، روشنایی اضطراری، و کپسول‌‌‌های آتش‌نشانی را ارزیابی می‌کند.  در صورت مشاهده تخلف در جریان بازرسی، به مسوول مربوط اطلاع داده می‌شود و مهلت مشخصی برای اصلاح موارد مشکل‌‌‌دار داده می‌شود. عدم‌رعایت و اصلاح موارد مذکور می‌تواند منجر به وضع جریمه، یا حتی پلمب و تعطیلی محل مذکور شود. سازمان‌های آتش‌‌‌نشانی علاوه بر بازرسی‌‌‌های معمول به موارد اضطراری نیز پاسخ می‌دهند و علت و منشأ آتش‌سوزی را بررسی می‌کنند. اگر مورد مشکوک به آتش‌‌‌سوزی عمدی یا سایر فعالیت‌‌‌های مجرمانه باشد، سازمان‌های مجری قانون نیز ممکن است در روند اجرای قانون ورود کنند.  قوانین مربوط به محافظت در برابر آتش‌‌‌سوزی ثابت و ایستا و همیشگی نیستند و همواره با عنایت به مخاطرات جدید و بهبود استانداردهای ایمنی در حال تحول و تکامل هستند. آگاهی از قوانین ایمنی آتش‌‌‌نشانی به روش‌های مختلف ممکن است. ادارات آتش‌‌‌نشانی محلی اغلب منابع و برنامه‌‌‌های آموزشی را برای کمک به افراد در جهت درک و رعایت الزامات ایمنی آتش‌نشانی ارائه می‌دهند. علاوه بر این، سازمان‌های حرفه‌‌‌ای، انجمن‌‌‌های تجاری و نشریات صنعتی می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد بهترین شیوه‌‌‌ها و تغییرات در مقررات ایمنی آتش‌‌‌نشانی در اختیار متقاضیان قرار دهند.

انتهای پیام/

منبع خبر: دنیای اقتصاد

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید