۱۴۰۲/۰۷/۱۲

صدور ۲۵۳ پروانه اشتغال به کار الکترونیکی برای مهندسان تهران

از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۵۳ پروانه اشتغال به کار از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و سامانه پروانه الکترونیکی مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی وزارت راه و شهرسازی (سپامک)، برای مهندسان استان تهران صادر شده است.
صدور ۲۵۳ پروانه اشتغال به کار الکترونیکی برای مهندسان تهران
از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۵۳ پروانه اشتغال به کار از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و سامانه پروانه الکترونیکی مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی وزارت راه و شهرسازی (سپامک)، برای مهندسان استان تهران صادر شده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها