۱۴۰۳/۰۴/۲۳

شهرداری تهران با ساخت و سازهای غیرمجاز چه می کند؟

عضو شورای شهر تهران از تخریب یک ساختمان غیرمجاز در منطقه یک تهران خبر داد و گفت: شهرداری برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز پای کار آمده است.
شهرداری تهران با ساخت و سازهای غیرمجاز چه می کند؟

به گزارش اخبار ساخته ها؛ مهدی بابایی عضو شورای اسلامی شهر تهران به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران به صورت جد با ساخت و سازهای غیرقانونی برخورد می کند.

وی در خصوص برخورد شهرداری با  ساخت و سازهای غیرمجاز، گفت: شهرداری پای کار آمده و در محله گلابدره شهرداری یک ساخت و ساز غیرمجاز را تخریب کرد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه موضوع ایمنی برای شهرداری تهران مهم است، گفت: یکی از  موضوعات مهمی که در ساختمان های ناایمن در تهران با آن  رو برو هستیم؛ ساختمان های ناایمنی است که حاصل از ساخت و سازهای غیرمجاز در تهران است  و شهرداری با رویکرد پیشگیرانه از این ساخت و سازهای جلوگیری می کند.

به گفته عضو شورای شهر تهران، اما ساخت و سازهای غیرمجازی از قبل ایجاد شده و باید با جدیت پیگیری نسبت به رفع خطر، ایمن سازی و ... با همکاری قوه قضاییه صورت گیرد.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری تهران در زمینه ساختمان های ناایمن شهر تهران هم  اقداماتی انجام داده است و برخی از مالکان اقدام به ایمن سازی کرده اند. البته با کمک دستگاه قضا جلساتی با مالکان ساختمان های ناایمن گذاشته شد.

انتهای پیام/

منبع خبر: فارس

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید