۱۴۰۳/۰۳/۰۲

سهم مسکن در اقتصاد کشور چگونه کاهش یافت؟

اگر ارزش افزوده بخش ساختمان در کلیت اقتصاد مبنا قرار گیرد مشخص می‌شود که سهم این بخش ۳.۴ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی است
سهم مسکن در اقتصاد کشور چگونه کاهش یافت؟
اگر ارزش افزوده بخش ساختمان در کلیت اقتصاد مبنا قرار گیرد مشخص می‌شود که سهم این بخش ۳.۴ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی است

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید