۱۴۰۲/۱۲/۰۷

سخنگوی دولت: هنر آن است در شرایطی که مردم ناراضی هستند با آنها وارد تعامل شویم

سخنگوی دولت: هنر آن است در شرایطی که مردم ناراضی هستند با آنها وارد تعامل شویم
سخنگوی دولت گفت: مردم هنوز درباره موفقیت و دستاوردهای اقتصادی دولت حس خوبی ندارند که این عرصه نیاز به تبیین و تحول بیشتری دارد و کافیست کاری کنیم که مردم احساس کنند مسائل در مسیر حل شدن قرار دارد درست شبیه آنچه که در مدیریت کرونا اتفاق افتاد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید