۱۴۰۲/۱۲/۱۵

دولت احکام بازنشستگان را اصلاح می‌کند؟

دولت احکام بازنشستگان را اصلاح می‌کند؟
طی روزهای گذشته بازنشستگان بارها روی مصوبه شورای عالی کار تاکید کردند و خواستار اجرای مصوبات شورای عالی کار، یعنی اعمال ۳۸ درصد افزایش به اضافه ۵۱۵ هزار تومان مبلغ ثابت برای بازنشستگان سایر سطوح بودند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید