۱۴۰۲/۰۷/۱۲

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون‌های نظام مهندسی شهریور ۱۴۰۱

سرپرست اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: داوطلبان مجموعه آزمون‌های نظام مهندسی تاریخ‌های ۱۶، ۱۷ و ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۱ نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه اقدام کنند.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون‌های نظام مهندسی شهریور ۱۴۰۱
سرپرست اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: داوطلبان مجموعه آزمون‌های نظام مهندسی تاریخ‌های ۱۶، ۱۷ و ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۱ نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه اقدام کنند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها