۱۴۰۲/۱۲/۱۵

جایگاه سوم وزارت راه وشهرسازی در صدور مجوز کسب‌وکار در درگاه ملی

کارنامه نیمسال اول درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر شد. در میان مجوزهای صادر شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، وزارت تعاون (مشاغل خانگی)، وزارت جهادکشاورزی و وزارت راه در رتبه اول تا سوم قرار دارند.
جایگاه سوم وزارت راه وشهرسازی در صدور مجوز کسب‌وکار در درگاه ملی
کارنامه نیمسال اول درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر شد. در میان مجوزهای صادر شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، وزارت تعاون (مشاغل خانگی)، وزارت جهادکشاورزی و وزارت راه در رتبه اول تا سوم قرار دارند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید