۱۴۰۲/۰۷/۰۲

تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم تخلیه، جرم است

تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم تخلیه، جرم است
وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار محتوا‌هایی مبنی بر دریافت مبالغی برای «تخلیه واحد تحت اجاره مستاجر» اعلام کرد: هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی یا دستور تخلیه جرم است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟