۱۴۰۲/۰۷/۰۳

تقدیر از کارکنان مرتبط با فرآیند ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ خراسان شمالی

در جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی از کارکنان مرتبط با فرآیند ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ این اداره کل تقدیر شد.
تقدیر از کارکنان مرتبط با فرآیند ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ خراسان شمالی
در جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی از کارکنان مرتبط با فرآیند ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ این اداره کل تقدیر شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟