۱۴۰۲/۰۷/۰۲

ترافیک سنگین در محورهای شهریار - تهران و پاکدشت - تهران/تردد روان در محورهای شمالی

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محور شهریار - تهران و محور پاکدشت - تهران خبر داد.
ترافیک سنگین در محورهای شهریار - تهران و پاکدشت - تهران/تردد روان در محورهای شمالی
کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محور شهریار - تهران و محور پاکدشت - تهران خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟