۱۴۰۲/۱۲/۱۵

تخصیص ۵۰۰ میلیارد ریال برای احداث پاسگاه های پلیس راه کشور

معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در مراسم افتتاح ساختمان پلیس راه باغین گفت: تا پایان امسال حدود ۵۰۰ میلیارد ریال برای احداث پاسگاه های پلیس راه کشور تخصیص داده می شود.
تخصیص ۵۰۰ میلیارد ریال برای احداث پاسگاه های پلیس راه کشور
معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در مراسم افتتاح ساختمان پلیس راه باغین گفت: تا پایان امسال حدود ۵۰۰ میلیارد ریال برای احداث پاسگاه های پلیس راه کشور تخصیص داده می شود.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید