۱۴۰۲/۰۷/۱۲

تامین مسکن با کیفیت در طرح نهضت ملی، اولویت شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تاکید کرد: در راستای اولویت دولت برای ساخت مسکن با کیفیت، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک نقش موثری در ارتقای کیفی، افزایش طول عمر و کاهش هزینه‌ها دارد.
تامین مسکن با کیفیت در طرح نهضت ملی، اولویت شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تاکید کرد: در راستای اولویت دولت برای ساخت مسکن با کیفیت، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک نقش موثری در ارتقای کیفی، افزایش طول عمر و کاهش هزینه‌ها دارد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها