۱۴۰۳/۰۴/۳۰

برنامه فاز چهارم – قسمت دوم

گفت و گو با مهندس حمیدرضا شاهرخی، مدیرعامل موسسه فنی شاهرخی نوشته برنامه فاز چهارم – قسمت دوم اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
برنامه فاز چهارم – قسمت دوم
سود و زیان تولید در ایران

گفت و گو با مهندس حمیدرضا شاهرخی، مدیرعامل موسسه فنی شاهرخی

نوشته برنامه فاز چهارم – قسمت دوم اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید