۱۴۰۲/۰۷/۰۴

برنامه ساخت ۲۰۰ هزار خانه برای اجاره نشینها

<p>موضوع ساخت مسکن ارزان قیمت توسط شهرداری‌ها روز ۱۹ اردیبهشت ماه امسال در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. هدف از این اقدام احداث مسکن توسط شهرداری‌ها و اجاره دادن آن به اقشار کم‌درآمد است. در این راستا علیرضا زاکانی ـ شهردار تهران اعلام کرد که شهرداری باید در اجاره داری در میان مدت وارد شود و اجاره داری</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://eskanunion.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%db%b2%db%b0%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%b4/">برنامه ساخت ۲۰۰ هزار خانه برای اجاره نشینها</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://eskanunion.com">اتحادیه اسکان</a>. پدیدار شد.</p>
برنامه ساخت ۲۰۰ هزار خانه برای اجاره نشینها

موضوع ساخت مسکن ارزان قیمت توسط شهرداری‌ها روز ۱۹ اردیبهشت ماه امسال در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. هدف از این اقدام احداث مسکن توسط شهرداری‌ها و اجاره دادن آن به اقشار کم‌درآمد است. در این راستا علیرضا زاکانی ـ شهردار تهران اعلام کرد که شهرداری باید در اجاره داری در میان مدت وارد شود و اجاره داری

نوشته برنامه ساخت ۲۰۰ هزار خانه برای اجاره نشینها اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟