۱۴۰۳/۰۲/۳۰

با تفکیک وزارت راه از مسکن،‌ بسیاری از مشکلات مسکن حل می‌شود

<p>محمدرضا رضایی کوچی  درباره مشکلات مردم در حوزه مسکن، بیان کرد: معتقدیم که همه ملزومات ساخت مسکن را داریم و قانون لازم نیز برای سازوکار ساخت مسکن به تصویب مجلس رسیده است. کشور ما دارای ۵۰۰ هزار مهندس عمران بوده و نیروی انسانی کافی برای ساخت مسکن در کشور موجود است. وی در ادامه اظهار</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://eskanunion.com/%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86%d8%8c-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2/">با تفکیک وزارت راه از مسکن،‌ بسیاری از مشکلات مسکن حل می‌شود</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://eskanunion.com">اتحادیه اسکان</a>. پدیدار شد.</p>
با تفکیک وزارت راه از مسکن،‌ بسیاری از مشکلات مسکن حل می‌شود

محمدرضا رضایی کوچی  درباره مشکلات مردم در حوزه مسکن، بیان کرد: معتقدیم که همه ملزومات ساخت مسکن را داریم و قانون لازم نیز برای سازوکار ساخت مسکن به تصویب مجلس رسیده است. کشور ما دارای ۵۰۰ هزار مهندس عمران بوده و نیروی انسانی کافی برای ساخت مسکن در کشور موجود است. وی در ادامه اظهار

نوشته با تفکیک وزارت راه از مسکن،‌ بسیاری از مشکلات مسکن حل می‌شود اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید