۱۴۰۲/۰۷/۱۲

باید موضوع مسکن بسیار جدی گرفته شود

جلسه شورای مسکن استان با حضور استاندار آذربایجان شرقی و مدیرکل راه و شهرسازی در محل سالن جلسات کاخ استانداری برگزار شد.
باید موضوع مسکن بسیار جدی گرفته شود
جلسه شورای مسکن استان با حضور استاندار آذربایجان شرقی و مدیرکل راه و شهرسازی در محل سالن جلسات کاخ استانداری برگزار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها