۱۴۰۲/۰۷/۰۴

ایرج رهبر نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران : رشد ۳ برابری قیمت تمام شده تولید مسکن| شرایط صدور پروانه ساخت سخت تر شد

رشد چند برابری هزینه عوارض و صدور پروانه از یک سو و افزایش قیمت نهاده های تولید، قیمت تمام شده ساخت را دو تا سه برابر افزایش داده است. نوشته ایرج رهبر نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران : رشد ۳ برابری قیمت تمام شده تولید مسکن| شرایط صدور پروانه ساخت سخت تر شد اولین بار در ساختمان نیوز. پدیدار شد.
ایرج رهبر نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران :  رشد ۳ برابری قیمت تمام شده تولید مسکن| شرایط صدور پروانه ساخت سخت تر شد

رشد چند برابری هزینه عوارض و صدور پروانه از یک سو و افزایش قیمت نهاده های تولید، قیمت تمام شده ساخت را دو تا سه برابر افزایش داده است.

نوشته ایرج رهبر نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران : رشد ۳ برابری قیمت تمام شده تولید مسکن| شرایط صدور پروانه ساخت سخت تر شد اولین بار در ساختمان نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟