۱۴۰۲/۱۲/۱۵

اضافه شدن ۱۴۱۵ کیلومتر راه روستایی به زیرساخت‌های جاده‌ای کشور

تهران- ایرنا- بررسی عملکرد یک‌ساله وزارت راه و شهرسازی حاکی از اضافه شدن یک‌هزار و ۴۱۵ کیلومتر راه روستایی به بخش زیرساخت‌های جاده‌ای کشور تا ساماندهی حمل و نقل جاده‌ای و کنترل ناوگان فاقد اسناد حمل است.
اضافه شدن ۱۴۱۵ کیلومتر راه روستایی به زیرساخت‌های جاده‌ای کشور
تهران- ایرنا- بررسی عملکرد یک‌ساله وزارت راه و شهرسازی حاکی از اضافه شدن یک‌هزار و ۴۱۵ کیلومتر راه روستایی به بخش زیرساخت‌های جاده‌ای کشور تا ساماندهی حمل و نقل جاده‌ای و کنترل ناوگان فاقد اسناد حمل است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید