۱۴۰۳/۰۴/۳۰

احداث باند دوم محور گرمی- امیرکندی نقش بسزایی در بهبود ترافیک سفرها خواهد داشت

نماینده مردم شهرستان های گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی گفت: احداث باند دوم محور گرمی- امیرکندی نقش بسزایی در بهبود ترافیک سفرها خواهد داشت.
احداث باند دوم محور گرمی- امیرکندی نقش بسزایی در بهبود ترافیک سفرها خواهد داشت
نماینده مردم شهرستان های گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی گفت: احداث باند دوم محور گرمی- امیرکندی نقش بسزایی در بهبود ترافیک سفرها خواهد داشت.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید