۱۴۰۳/۰۴/۳۰

آیا می‌توان در ساختمانی به اندازه یک شهر زیست؟

شهرهای علمی‌تخیلی اغلب به‌عنوان سازه‌های مستقل و محصور به تصویر کشیده می‌شوند؛ اما آیا به‌راستی می‌توان شهری بزرگ در یک ساختمان ساخت؟ در داستان‌های علمی‌تخیلی، شهرهای محصور به‌عنوان سکونتگاه‌های آینده‌نگرانه معرفی می‌شوند. آن‌ها زیستگاه‌های مستقلی هستند که تمام زیرساخت‌های موردنیاز ازجمله زیرساخت‌های ضروری برای تولید انرژی، تولید غذا، مدیریت ضایعات و آب را در خود … نوشته آیا می‌توان در ساختمانی به اندازه یک شهر زیست؟ اولین بار در صما | صدای مهندسی ایران. پدیدار شد.
آیا می‌توان در ساختمانی به اندازه یک شهر زیست؟

شهرهای علمی‌تخیلی اغلب به‌عنوان سازه‌های مستقل و محصور به تصویر کشیده می‌شوند؛ اما آیا به‌راستی می‌توان شهری بزرگ در یک ساختمان ساخت؟ در داستان‌های علمی‌تخیلی، شهرهای محصور به‌عنوان سکونتگاه‌های آینده‌نگرانه معرفی می‌شوند. آن‌ها زیستگاه‌های مستقلی هستند که تمام زیرساخت‌های موردنیاز ازجمله زیرساخت‌های ضروری برای تولید انرژی، تولید غذا، مدیریت ضایعات و آب را در خود …

نوشته آیا می‌توان در ساختمانی به اندازه یک شهر زیست؟ اولین بار در صما | صدای مهندسی ایران. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید