۱۴۰۳/۰۴/۰۳

علم و اقتصاد/ بیمه

نرخ جدید حق بیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۳ تعیین شد

نرخ جدید حق بیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۳ تعیین شد

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی گفت: با توجه به افزایش ۳۳.۵ درصدی نرخ ریالی دیه در سال آینده،‌ نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز ۳۵.۵ درصد افزایش یافت.

بیمه کارگر از روز اول فعالیت الزامی است

بیمه کارگر از روز اول فعالیت الزامی است

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در دورانی که کارفرما مدت زمان آزمایشی برای آغاز کار را در نظر می گیرد، کارگر باید حقوق و بیمه داشته باشد.

اخراج کارگران آسان می شود؟

اخراج کارگران آسان می شود؟

کارفرمایان می‌توانند قرارداد کارگران را با بهانه «قصور در انجام وظایف» یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه فسخ و کارگر را اخراج کنند.

حضور دریافت کنندگان بیمه بیکاری در دوره‌‎ مهارت‌آموزی الزامی است

حضور دریافت کنندگان بیمه بیکاری در دوره‌‎ مهارت‌آموزی الزامی است

وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و آموزش فنی و حرفه‌ای بر الزام مقرری بگیران بیکاری به آموزش مهارتی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای به توافق رسیدند.

اصلاح قانون بیمه بیکاری با هدف تشویق بازگشت به کار

اصلاح قانون بیمه بیکاری با هدف تشویق بازگشت به کار

در حال اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری با حضور شرکای اجتماعی هستیم که اصلاحات آن در هیئت دولت مطرح است.

Image