۱۴۰۳/۰۴/۰۵

مستاجران در بازار مسکن چگونه حمایت می شوند؟

هیئت وزیران در جلسه تیر ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، حمایت از مستأجران و تشویق موجران قانون مدار و با توجه به ضرورت تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، بسته پیشنهادی وزارت راه را به تصویب رساند.
 مستاجران در بازار مسکن چگونه حمایت می شوند؟
مستاجران در بازار مسکن چگونه حمایت می شوند؟
هیئت وزیران در جلسه تیر ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، حمایت از مستأجران و تشویق موجران قانون مدار و با توجه به ضرورت تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، بسته پیشنهادی وزارت راه را به تصویب رساند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید