۱۴۰۳/۰۴/۰۵

متقاضیان نهضت مسکن به این طرح اعتماد ندارند

یک اقتصاددان درباره طرح نهضت ملی مسکن گفت: هنوز یک برنامه روشن پیش روی متقاضیانی که سرمایه ای را به خرید خانه دولتی اختصاص می دهند، وجود ندارد. اینکه کی، کجا و با چه هزینه ای می توانند صاحب خانه شوند.
 متقاضیان نهضت مسکن به این طرح اعتماد ندارند
متقاضیان نهضت مسکن به این طرح اعتماد ندارند
یک اقتصاددان درباره طرح نهضت ملی مسکن گفت: هنوز یک برنامه روشن پیش روی متقاضیانی که سرمایه ای را به خرید خانه دولتی اختصاص می دهند، وجود ندارد. اینکه کی، کجا و با چه هزینه ای می توانند صاحب خانه شوند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید