۱۴۰۳/۰۴/۰۴

سند اراضی دولتی به نام وزارت راه صادر شد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مطابق تفاهمنامه ای که میان سازمان ثبت اسناد و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شد، سند ۴۰ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشور به نام دولت به نمایندگی مسکن شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن صادر شده است.
 سند اراضی دولتی به نام وزارت راه صادر شد
سند اراضی دولتی به نام وزارت راه صادر شد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مطابق تفاهمنامه ای که میان سازمان ثبت اسناد و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شد، سند ۴۰ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشور به نام دولت به نمایندگی مسکن شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن صادر شده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید